Letní kurz Introduction to Computer Science

4.–21. srpna 2020

Fakulta informačních technologií ČVUT v Praze (FIT) ve spolupráci se Stanford University pořádá již třetí ročník intenzivního kurzu programování “Introduction to Computer Science”, tentokrát v online verzi a v délce 3 týdnů. Kurz je jedinou akcí tohoto druhu v Evropě a je určen především úplným programátorským začátečníkům ze druhého nebo třetího ročníku středních škol. Nebudou se na něm ale nudit ani ti, kteří již s programováním nějakou zkušenost mají. Cílem je vzbudit u studentů zájem o programování a naučit je základy IT zábavnou formou. Výuka bude probíhat online, tedy přímo u Vás doma, a povedou ji profesoři a studentští lektoři z institucí Stanford (Kalifornie), ČVUT (Praha) a Koç (Istambul). Hlavním vyučovacím jazykem kurzu bude angličtina.

Program

Letní kurz probíhá formou každodenních společných přednášek. Na ty navazuje průběžné řešení zadaných programovacích úloh na počítačích a diskuse v malých skupinách po maximálně 10 lidech. Během posledního týdne se účastníci věnují realizaci zvoleného závěrečného projektu.

Každou skupinu provází kurzem tzv. Section Leader, který zároveň pomáhá účastníkům se závěrečným projektem. Section Leaders jsou studenti FIT ČVUT, Stanford University nebo Koç University, kteří jsou účastníkům věkově blízcí. Právě možnost takového individuálního přístupu v rámci malých skupin a vzájemná komunikace (anglicky i česky) vytváří uvolněnou pozitivní atmosféru.

Téma

Účastníci kurzu budou mít jedinečnou příležitost zjistit, jak vypadá úvodní informatický kurz na jedné z nejlepších světových univerzit – Stanford University. Profesoři a studentští lektoři z této univerzity společně s učiteli a studenty FIT provedou účastníky kurzem. Díky propracovaným výukovým materiálům a zadávaným úlohám má výuka formu zábavné hry, při níž účastníci snadno postupují vpřed.

Obsah kurzu odpovídá prvním čtyřem týdnům vysoce úspěšného kurzu CS106A na Stanford University. Díky tomuto kurzu se naučí základy programování přibližně 1 600 studentů každý rok. Kurz je výsledkem 20 let interakce desítek učitelů a více než 10 000 jeho absolventů. Využívá ho řada dalších univerzit.

Letošní ročník bude poprvé orientován na programovací jazyk Python, na který Stanford přešel v předmětu CS106A v jarním semestru 2020 a pustil do světa jako nový kurz Code in Place. Tento kurz byl ve své premiérové podobě nabídnut jako úplně otevřený, takže když se do něj během jednoho týdne přihlásilo přes 80 tisíc účastníků z celého světa, byly další přihlášky zablokovány. S pomocí více než 10 tisíc dobrovolných cvičících pak kurz přinášel zábavu i poučení všem zúčastněným až do 22. května 2020, kdy byl ukončen. Nyní máte v kurzu ICS jedinečnou příležitost absolvovat první evropské vydání tohoto kurzu.

ICS studenti

Přihláška

Podávání přihlášek je možné od 15. června do 15. července 2020. Kapacita kurzu je 100 účastníků, při vyšším zájmu si fakulta vyhrazuje právo účastníky vybrat. O přijetí do kurzu budou účastníci informováni 16. července 2020.

Upozornění ke kurzu ICS 2020

Kurz proběhne kompletně online. Kromě samostatné práce probíhají všechny aktivity kurzu prostřednictvím Internetu. Kurz neobsahuje žádnou společnou kontaktní akci, pro účastníky nebude zajištěno ubytování ani stravování. Účast v kurzu vyžaduje mít k dispozici vše potřebné k online výuce (počítač, připojení k Internetu, kamera a mikrofon, možnost instalace dalších programů – Python, Zoom, atp.).